با حشرات مفید در کشاورزی ارگانیک آشنا شوید!

کفشدوزک در حال شکار شته

حشرات مفید در کشاورزی ارگانیک؟ مگر حشرات هم می‌توانند مفید باشند؟؟ آن هم در کشاورزی؟؟! آری حشرات هم می‌توانند مفید باشند و به ما کمک کنند. یکی از اصول کشاورزی ارگانیک استفاده از مواد و راه‌های طبیعی و سازگار با محیط زیست برای مدیریت آفات است. با کاملترین مقاله حشرات مفید در کشاورزی ارگانیک همراه باشید.

گواهی ارگانیک چیست؟ چگونه برای مزرعه و محصولات خود گواهی بگیریم؟

استاندارد ارگانیک ایران

اخذ گواهی ارگانیک یکی از الزامات و مراحل مهم راه اندازی مزرعه ارگانیک است. با ما همراه باشید تا مراحل و جزئیات اخذ تاییدیه ها در کشاورزی ارگانیک را بررسی کنیم.