گردشگری کشاورزی

مقدمه‌ای بر گردشگری کشاورزی؛ منبع درآمد جدیدی برای کشاورزان و مزرعه داران

گردشگری کشاورزی

یکی از مباحث نوظهور در زمینه کشاورزی، بحث گردشگری کشاورزی است. ما در گارلیکا بنا بر ماموریت ذاتی خود و برای آگاه سازی جامعه کشاورزی ایران، به بررسی این پدیده جالب و سودآور برای کشاورزان می‌پردازیم. در سلسله مطالب مربوط به توریسم کشاورزی در وبسایت گارلیکا، از کتابها و مقالات داخلی و خارجی معتبر این …