مزایای کود آلی پوسیده

garlikaa.ir

سالیانه مقادیر بسیار بزرگی از فضولات حیوانی و بقایای گیاهی تولید می شود. اگر از این فضولات به نحو خوبی استفاده نشود، اثرات زیست محیطی بسیار زیادی ایجاد می کنند. اما در صورت استفاده به جا و مناسب، منبع ارزشمندی برای حاصلخیزی مزارع و تولید بیشتر و با کیفیت تر محصولات کشاورزی خواهد بود. حال تعدادی از مهم ترین فایده های استفاده از کودهای حیوانی پوسیده و فرآوری شده را در ادامه بررسی خواهیم کرد:

افزایش قدرت زهکشی خاک و کمک به توسعه ریشه و حفظ رطوبت

مهم ترین مشکل خاک های سنگین و رسی، ضعیف بودن زهکشی و نفوذپذیری است. با استفاده از کودهای حیوانی پوسیده و مخلوط کردن آن با خاک مزرعه می توان این مشکل را حل کرد. کودهای آلی با ایجاد خاکدانه های آلی و مخلوط شدن با خاک، ساختمان فیزیکی خاک را تغییر داده و باعث باز شدن فضاهای خالی، گسترش راحت تر ریشه های گیاهان و بالا رفتن قابلیت زهکشی آن می شود. در مورد خاک های شنی مشکل به صورتی دیگر بروز می کند. خاک های شنی ، خاک هایی بسیار سبک با نفوذپذیری بالا هستند و بعد از آبیاری محصول، خاک مزرعه خیلی زود رطوبت خود را از دست می دهد و عملا قسمت عمده آب قبل از قرار گرفتن در اختیار گیاه، در زمین نفوذ می کند یا بخار می شود. حال کودهای آلی (هوموس) چکار می کنند؟ کودهای آلی (گیاهی و جانوری) به خاک اضافه شده و ساختمان فیزیکی آنرا به لحاظ دانه بندی و نفوذ پذیری اصلاح می کنند و با حفظ بیشتر رطوبت، باعث کاهش دفعات آبیاری می شوند. پس در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی شایانی می شود. همچنین رطوبت مورد نیاز گیاه را به تدریج در اختیار آن قرار می دهند. این اتفاق باعث رشد پیوسته و قوی تر شدن بنیه دفاعی گیاه در مقابل عوامل بیماری زا و آفات می شود.

جلوگیری از شسته شدن و تلفات کودهای شیمیایی

در بخش قبل گفتیم که خاک های سبک و مایل به شنی (لوم شنی، رسی شنی و ماسه ای شنی) معمولا نفوذپذیری بالایی دارند. این باعث می شود که وقتی ما کشاورزان از کودهای شیمیایی استفاده می کنیم، اغلب آن شسته شده و به مصرف گیاه نرسد. کودهای آلی به شکل فرآوری شده (هوموس)، باعث حفظ مواد غذایی مهم موجود در کودهای شیمیایی شده و آنها را به تدریج در دسترس ریشه های گیاه قرار می دهد. علاوه بر اینها، هوموس بار الکتریکی منفی دارد و کودهای شیمیایی مهم آمونیوم و فسفات دارند که هر دو بار مثبت دارند؛ در نتیجه هوموس کودهای بار مثبت را جذب کرده و از شسته شدن سریع آن جلوگیری می کند.

کاهش فرسایش خاک

کودهای آلی به شکل عمل آوری شده وقتی به گیاه افزوده می شوند، ساختمان فیزیکی و دانه بندی بافت خاک را تغییر داده و در آن یک پیوستگی و قوام مناسب ایجاد می کنند. پس با استفاده از کودهای آلی عمل آوری شده تا حد زیادی جلوی فرسایش خاک با ارزش و بیابان زایی را گرفت.

افزایش جمعیت موجودات ذره بینی و جانداران مفید خاک

با افزودن کودهای الی و تشکیل هوموس، جمعیت کرم های خاکی در خاک افزایش یافته و باعث سریع شدن تجزیه بقایای گیاهان و تشکیل هوموس بیشتر در خاک می شود. همچنین با فراهم بودن شرایط مناسب برای رشد باکتری های مفید، جامعه باکتری و میکروبی سریعا رشد کرده و خاک غنی از مواد مفید برای رشد گیاه می شود. فعالیت این موجودات شرایطی را فراهم می کند(اسیدی تر شدن خاک) که ریشه گیاه به راحتی بتواند یونهای مورد نیاز برای رشد خود را از خاک تامین کند.

بافر نمودن خاک

با افزودن کودهای آلی فرآوری شده به خاک مقاومت خاک در مقابل تغییرات شدید Ph (اسیدی شدن یا بازی شدن بیش از حد) افزایش چشمگیری می یابد. به اصطلاح علم شیمی، خاک بافر می شود. این امر در جلوگیری از بیابان زایی و از بین رفتن حاصلخیزی خاک مزرعه نقش اساسی دارد.

جلوگیری از ورود فلزات سنگین به داخل محصولات کشاورزی

براساس تحقیقات صورت گرفته کودهای آلی با اضافه شدن به خاک، فلزات سنگین و سمی را از دسترس ریشه خارج نموده و از ورود این فلزات به داخل محصولات کشاورزی جلوگیری می کنند.

جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای

همانطور که می دانیم گازهای گلخانه ای باعث گرم شدن تدریجی کره زمین می شوند. مهم ترین گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن هستند. جای بسی خوشحالی است که عناصر کربن و نیتروژن غذای اصلی موجودات ذره بینی خاک است. پس می توانیم به جای روی زمین ماندن کودهای حیوانی و انتشار گازهای گلخانه ای، آنها را عمل آوری کرده و به زیر خاک فرو ببریم تا هم از انتشار گازهای گلخانه ای جلوگیری کنیم و هم باعث حاصلخیزی مزرعه خودمان شویم.

در آخر لازم به ذکر است که رکن اصلی تبدیل یک مزرعه معمولی به یک مزرعه ارگانیک، حاصلخیزی خاک با استفاده از روشهای ارگانیک (استفاده از کودهای گیاهی، حیوانی و ورمی کمپوست) باشد.

 

منابع

۱٫ رکنی، احمد. ۱۳۷۴ . اثر کودهای شیمیایی، حیوانی و محلول پاشی بر روی تولید درختان سیب گلدن و حاصلخیزی خاک
۱۳۶۳-۶۸ ). مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی.

۲٫ طالقانی، داریوش. ۱۳۸۴ . گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود دامی بر خواص فیزیکی خاک و
مصرف آب در تناوب گندم و چغندرقند. موسسه تحقیقات چغندرقند

۳٫پیرمرادی، امیرحسین و دیگران. بررسی نحوه عمل آوری و استفاده از کودهای حیوانی در باغ های پسته.

۴٫ ابراهیمی، سهیلا، بهرامی، حسین علی و محمد جعفر ملکوتی. ۱۳۸۱ . اثر ماده آلی در کاهش فرسایش پذیری خاک. نشریه
فنی شماره ۲۸۴ ، موسسه تحقیقات خاک و آب، انتشارات سنا

۵٫ ابراهیمی، سهیلا، بهرامی، حسین علی و محمد جعفر ملکوتی. ۱۳۸۴ . نقش مواد آلی در کاهش تراکم پذیری خاکهای زراعی.
نشریه فنی شماره ۴۴۹ ، موسسه تحقیقات خاک و آب، انتشارات سنا.

۶٫ ابراهیمی، سهیلا، ملکوتی، محمد جعفر، خاوازی، کاظم و احمد اصغر زاده. ۱۳۸۴ . رابطه مواد آلی و درجه حاصلخیزی با
افزایش فعالیت های بیولوژیک خاک. نشریه فنی شماره ۴۷۱ ، موسسه تحقیقات خاک و آب.

۷٫ بادام، هادی. بی تا. کودهای حیوانی و طرق پوساندن آنها و کامپوست(کودهای گیاهی) نشریه شماره ۳۸ ، اداره ترویج
کشاورزی مازندران.

۸٫ پرورش، عبدالرحیم و محمد رضا شاه منصوری. ۱۳۷۳ . تهیه کود آلی کمپوست (دفع بهداشتی و بازیابی مواد زائد
آلی(ترجمه). نشر پرسش.

۹٫رضایی، حامد. مروری بر تحقیقات کاربرد کودهای دامی دراراضی کشاورزی ایران. نشریه مدیریت اراضی، جلد۱ ، شماره ۱ . ۱۳۹۲

۱۰-Richard T. L. and H. L. Choi. 1999. Eliminating waste: strategies for sustainable manure
management review. Asian-Aus. J. Anim. Sci.12 (8)1162-1169.

۱۱ -Graham, E., Grandy S. and M. Thelen. 2009. Manure effects on soil organisms and soil
quality. Emerging Issues in Animal Agriculture. Michigan state university extension.


گارلیکا | garlika  

دانش نامه سیر


یعقوب دلیجه

محقق در زمینه کشاورزی مدرن

علاقه مند به کشاورزی مدرن و هوشمند سازی و بهینه سازی فرآیندها

مسلط به زبان انگلیسی (خواندن و گوش دادن)

مسلط به طراحی سایت با وردپرس

آشنا به تولید محتوای ناب اینترنتی

آشنا به فرآیندهای کشاورزی و دامپروری

و البته خوره کتاب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *